Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2006r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.


Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Udzielenie Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego absolutorium za rok 2005:
   1. przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2005 rok",
   2. dyskusja,
   3. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
   4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
   5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. Sprawozdanie z przebiegu programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
  9. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o przebiegu akcji zimowej, pozimowych stratach i o stanie dróg powiatowych.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie: przyznania "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   2. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013, wpisania oraz zatwierdzenia do realizacji projektu "Pierwszy krok" w ramach Działania 1.2 - schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
   3. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 ZPORR Rozwój turystyki i kultury;
   4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Witkowo;
   5. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Niechanowo;
   6. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Mieleszyn;
   7. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na modernizację nawierzchni dróg i uzupełnienie wykładziny kamiennej na murze oporowym przy cokole pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego przed budynkiem Muzeum Początków Państwa Polskiego przez Powiat Gnieźnieński i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim;
   8. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
   9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński


   2006-04-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21404297

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno