Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiaty trzeba wzmocnić ustrojowo

O przyszłości powiatów w Polsce dyskutowano podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w dniach 16-17 marca br. Jednym z uczestników spotkania był Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski.
Wśród wielu problemów wskazywano na konieczność zwiększenia dochodów własnych powiatów poprzez podniesienie skali udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wprowadzenia udziału w podatkach pośrednich, stanowiących obecnie dochody budżetu państwa. Starostowie akcentowali również, iż należy powrócić do koncepcji budowy powiatowej administracji zespolonej, w skład której wchodziły powiatowe służby, inspekcje i straże. Mówiono również o kontynuowaniu procesu decentralizacji zadań i finansów publicznych i konieczności przekazania powiatom kolejnych zadań odnoszących się do szczebla powiatowego, a obecnie wykonywanych przez administrację rządową. Szefowie powiatów wskazywali również na konieczność wzmocnienia władzy wykonawczej w samorządzie powiatowym.

Przedstawiciele powiatów wskazywali również na ograniczoną dostępność do środków unijnych przez powiaty. Wskazywano na zbiurokratyzowanie i przeregulowanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.

Mocno akcentowano sprawę sposobu finansowania dróg powiatowych. Starostowie wskazywali na katastrofalny stan techniczny infrastruktury drogowej, system finansowania tych dróg nie gwarantujący odpowiednich środków na zarządzanie nimi, ogromne zaniedbania w zakresie regulacji prawa własności nieruchomości zajętych pod drogami oraz stan prawny niesprzyjający procesom porządkowania kategorii dróg i ich zarządców. Równocześnie wskazywano na ograniczenie dla samorządów terytorialnych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej na projekty drogowe.

ZPP złożył ponadto postulat dokonania jak najszybszych zmian zasad kierowania do domów pomocy społecznej i finansowania tych placówek. Kilka propozycji zmian zgłoszono również do ustawodawstwa dotyczącego zalesiania, geodezji, nadzoru budowlanego oraz zmian w zasadach finansowania samorządów powiatowych i in.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


 • Stanowiska Związku Powiatów Polskich przyjęte podczas IX Zgromadzenia Ogólnego.
 • zdjęcie pobrano ze strony: www.zpp.pl

  2006-03-24
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376218

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno