Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2006r. o godz. 12:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.
Proponowany porządek obrad


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Uchwalenie rocznego planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  9. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego o przebiegu współpracy z zaprzyjaźnionymi powiatami w Niemczech i Włoszech oraz o programie partnerskiej współpracy na rok 2006.
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: przyznania "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   2. w sprawie: zmiany uchwały XXXI/260/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe;
   3. w sprawie: określenia zasad zwalniania z całości lub części odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz Domu Wczasów Dziecięcych;
   4. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt osób w ośrodkach interwencji kryzysowej;
   5. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustaw "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
   6. w sprawie: kompleksowej termomodernizacji budynku socjalno - biurowego Powiatowego Zarządu Dróg oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich Gniezno, ul. Reymonta 32 - z likwidacją kotłowni węglowej i wybudowaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym GZ-35;
   7. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
   8. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie;
   9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński


   2006-02-14
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21394691

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno