Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Jak skutecznie „sprzedaćPowiat Gnieźnieński stawia duży nacisk na odpowiednią promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. Na miarę możliwości finansowych jest podejmowanych szereg działań z zakresu promocji, jak i Public Relations.

Działania promocyjne charakteryzują się czterema podstawowymi właściwościami:

  1. Promocja jest działaniem kosztownym
  2. Na pierwsze efekty trzeba poczekać – czasem nawet kilka lat
  3. Działania promocyjne muszą być prowadzone systematycznie i wytrwale
  4. Promocja jest kierowana na zewnątrz (nie do mieszkańców)

Aby móc stwierdzić, że działania promocyjne są skuteczne należałoby przeprowadzić odpowiednie badania marketingowe, co z kolei pociągałoby za sobą środki finansowe. Ponadto odbiorcami korzyści płynących z promocji powiatu są indywidualne podmioty takie jak hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne itp. a nie Starostwo.

W ostatnim czasie nasila się trend promocji regionów poprzez odpowiednie produkty turystyczne, stąd w roku 2006 planowane jest opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Wydaje się, że sztandarowym produktem Powiatu Gnieźnieńskiego powinien być Szlak Piastowski. Z tego powodu w roku 2003 z inicjatywy Starostwa została utworzona Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski". Obecnie wiele działań o charakterze turystycznym jest podejmowanych wspólnie z OT „SP".

Turystyka odgrywa co raz większą rolę w rozwoju gospodarki w ujęciu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Zwykle tendencje krajowe przekładają się na sytuację lokalnej branży. Rok 2005 jest w opinii fachowców oceniany jako całkiem dobry – kolejny na „ścieżce wzrostu". Należy mieć zatem nadzieję, że ta tendencja będzie również odczuwalna w Powiecie Gnieźnieńskim.

I. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

 • Powiat Gnieźnieński od samego początku stawiał na profesjonalny rozwój Informacji Turystycznej. Aktualna i dostępna informacja jest podstawą rozwoju turystyki na danym terenie.
 • Punkt IT powstał w kwietniu 2001 roku. Do 15 kwietnia 2005 roku Informacja Turystyczna była umiejscowiona w strukturach Starostwa Powiatowego. Roczny koszt utrzymania PCIT wynosił około 100 tys. zł. (w tym: wynagrodzenia pracowników, wynajem biura, artykuły biurowe, chemiczne, delegacje itp.)
 • Na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego od 15 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku PCIT prowadziła Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski". Starostwo przekazało na to zadanie dotację w wysokości 60 tys. zł.
 • Od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku zadanie to ponownie zostało zlecone (w wyniku procedury j.w.) organizacji pozarządowej – Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski". Powiat przez okres 3 lat przekaże dotację w kwocie 245 tys. zł. w następujących transzach:
  • w roku 2006: 85 tys. zł.
  • w roku 2007: 80 tys. zł.
  • w roku 2008: 80 tys. zł.
II. Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski"
 • Powiat był inicjatorem utworzenia lokalnej organizacji turystycznej. Jako członek założyciel od samego początku wspiera merytorycznie i finansowo OT „SP". Rocznie powiat opłaca składkę w wysokości 14 tys. zł., w przeliczeniu 10 gr. za mieszkańca.
 • Podstawą prawną powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej były: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
III. Udział w targach krajowych i zagranicznych
 • Berlin – marzec (wspólnie z WOT-em, Powiat Gnieźnieński jest obecny w Berlinie od 2003 roku). W roku 2004 i 2005 polskie stoisko narodowe otrzymało pierwsze miejsce dla najlepszego wystawcy. Oceniano kompetencje obsługi, imprezy towarzyszące prezentacji stoiska oraz kreatywność i ogólne wrażenia.
 • Paryż – marzec (w roku 2006 będzie się wystawiał po raz pierwszy – wspólnie z WOT-em)
 • Gdańsk – kwiecień. W roku 2006 Powiat Gnieźnieński po raz pierwszy chce się wystawić na tych targach samodzielnie (prawdopodobnie na 12 m stoisku). Targi gdańskie – zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez „Rynek Turystyczny" – są trzecią największą imprezą targową w kraju – po Poznaniu i Warszawie.
 • Sewilla – maj (w roku 2005 Powiat Gnieźnieński we współpracy ze Stowarzyszeniem „Światowid" z Łubowa promował się na rynku hiszpańskim po raz pierwszy. Prawdopodobnie w roku 2006 powiat ponownie weźmie w niej udział)
 • Warszawa – wrzesień (w latach 2002-2004 Powiat Gnieźnieński wystawiał się w Warszawie na samodzielnym stoisku. W roku 2004 na XII Międzynarodowych Targach Turystycznych T&T Warsaw Powiat Gnieźnieński otrzymał wyróżnienie „Homo Turisticus" Wyróżnienie to przyznali organizatorzy targów za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe. W związku z dużymi naciskami ze strony Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w roku 2005 Powiat zadeklarował wspólną chęć promocji na stoisku Wielkopolski. Jednak w uwagi na małą liczbą zgłoszeń ze strony innych samorządów WOT zrezygnował z udziału w targach T&T Warsaw. Powiat promował się jednak jako Informacja Turystyczna na stoisku promocyjnym miesięcznika TTG. Udział w targach w Warszawie był wspólną inicjatywą powiatu i Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski". W roku 2006 planowana jest wspólna promocja na stoisku WOT-u)
 • Poznań – październik (na Tour Salonie powiat promuje się od roku 2002 - od 2004 na własnym stoisku stylizowanym na wzór „chaty lednickiej". W roku 2005 stoisko powiatu miało 15 m.kw. W roku 2006 powiat po raz kolejny wystawi się samodzielnie)
 • Lipsk – listopad (w roku 2005 powiat po raz pierwszy promował się na targach lipskich. Udział w tych targach miał szczególne znaczenie w roku polsko-niemieckim. W roku 2006 powiat ponownie weźmie udział w targach),

  Ponadto
 • zgodnie z planami wystawienniczymi Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej powiat za pośrednictwem WOT będzie ponadto brał udział w roku 2006 w następujących targach turystycznych:
   Katowice – kwiecień,
   Łódź – kwiecień,
   Ultrecht (Holandia)
 • Wielkopolska Giełda Turystyczna w Poznaniu – maj/Stary Browar, czerwiec/Malta, sierpień/ Stary Browar (koszt uczestnictwa będzie spoczywał podobnie jak w roku 2005 po stronie OT „SP"
IV. Wydawnictwa promocyjne (własne)

W roku 2005 Powiat Gnieźnieński wydał pakiet nowych folderów promocyjnych:

 • „Szlak Piastowski" (6000 szt.: 2500 pol.- ang.+2500 pol. - niem.+500 pol.- franc.+500 pol.- rosyjs.)
 • „Powiat Gnieźnieński – na trasie pielgrzyma" (4000 szt.: 2000 pol.- ang.+ 2000 pol. - niem.)
 • „Jedziemy na wieś! Agroturystyka w Powiecie Gnieźnieńskim" (3000 szt.: 1500 pol.- ang.+1500 pol. - niem.),
 • „Współpraca zagraniczna" (2000 szt.: pol.- niem.- włoski.)
 • „Informator Turystyczny" (3000 szt.: pol.- niem.- ang.- franc.- ros.- włoski.),
 • „Czeka rzeka, czeka las ... Powiat Gnieźnieński – turystyka aktywna" (5000 szt.: 2000 pol.- ang.+ 2000 pol. - niem.+ 500 pol.- franc.+ 500 pol.- rosyjs.),
 • „Lednicki Park Krajobrazowy" (4000 szt.: 2000 pol.- ang.+ 2000 pol. - niem.)
 • folder A4 o Powiecie Gnieźnieńskim (za pieniądze sponsorów) – do dyspozycji Starostwa 800 szt. z 2000 szt. nakładu

  ponadto w dyspozycji Wydziału Promocji i Rozwoju znajdują się dwie mapy powiatu:
 • mapa krajoznawczo-turystyczna
 • mapa atrakcji turystycznych

W roku 2006 będą wznawiane dodruki powyższych pozycji z możliwością poszerzenia wybranych wydawnictw o dodatkowe języki, m.in. w planach wybrane pozycje w języku hiszpańskim i węgierskim.
Ponadto w roku 2006 planowane jest wydanie:

 • mapy krajoznawczo – turystycznej w wersji językowej ang.-niem. w nieco mniejszym formacie w nakładzie 1000 szt,
 • mapy atrakcji turystycznych – II wydanie w nakładzie 2 tys. szt.
 • opakowania do folderów w formie tekturowego pudełka
 • nowej torby promocyjnej powiatu
 • nowego pakietu gadżetów promocyjnych
V. Współpraca z prasą branżową
 • Od 2004 roku Powiat Gnieźnieński promuje się na łamach zagranicznej prasy branżowej „Wiadomości Turystyczne" – jak do tej ukazały się artykuły sponsorowane w wydaniach: niemieckim (4x), ukraińskim, skandynawskim, brytyjskim. „Wiadomości Turystyczne" to uznany tytuł prasowy w branży turystycznej. Wydawnictwo opatrzone jest znakiem promocyjnym „Polska" nadanym przez Polską Organizację Turystyczną. W roku 2006 ukaże się promocja powiatu w niemieckim wydaniu WT w marcu przy okazji Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie.
 • Starostwo współpracuje z prasą turystyczną poprzez systematyczne informowanie o działaniach o charakterze turystycznym (patrz: załączniki – ksero artykułów z prasy branżowej). Informacje są przekazywane do takich tytułów jak: www.pot.gov.pl; Aktualności Turystyczne; Biznes i Turystyka; Magazyn Świat – Podróże - Kultura; National Geografic Polska; Podróże; Podróżnik; Poznaj Swój Kraj; Poznaj Świat; Polska Gazeta Turystyczna; Przegląd Turystyczny; Rynek Podróży, Rynek Turystyczny, Tour Biznes, TTG, Tour Express, Voyage
VI. Strona internetowa www.powiat-gniezno.pl
 • Od początku maja 2005 roku strona www została rozbudowa o dwie wersje językowe: angielską i niemiecką. Wizualnie strona wzbogaciła się ponadto o pięć panoram fotograficznych prezentujących walory powiatu. Aktualna strona jest drugą w kolejności. Od momentu powstania witryny (grudzień 2002 r.) stronę odwiedziło ponad 290 tys. internautów. Strona w 2005 roku została dwa razy nagradzana.
 • W roku 2006 planowane jest dalsze rozbudowanie strony o kolejne wersje językowe – wizytówki (franc, ros, wł, hiszp) oraz całkowita zmiana szaty graficznej strony
VII. Inwestycje turystyczne
 • W roku 2005 sfinalizowano budowę punktu widokowego w Dusznie w Gminie Trzemesznie. Ostatnim etapem prac była budowa wieży widokowej – koszt: 35 tys. zł. (z czego 25 tys. jako pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego)
VIII. Inne:
 • Starostwo przekazało w roku 2005 dotacje na następujące zadania z zakresu:
  • Kursu organizatorów turystyki: 700 zł. dla PTTK o/Gniezno
  • Podstawowego kursu przewodników turystycznych – terenowych po Szlaku Piastowskim: 1.300 zł. dla OT „SP"
  • Odnowienia szlaku królewskiego pieszego, wyznakowanie szlaku lednickiego pieszego oraz odnowienie szlaku rowerowego wokół Skorzęcina: 2.850 zł. dla PTTK o/Gniezno
  • Sporządzenia dokumentacji szlaków turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego (piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki przyrodnicze): 1.400 zł. dla PTTK o/Gniezno
  • Organizacji II Sejmiku Młodzieżowego „Ochrona przyrody wezwaniem naszych czasów": 2.000 zł. dla OT „SP"
  • Organizacji różnego rodzaju rajdów turystycznych na łączna kwotę 19.000 zł.
  • Organizacji cyklu konkursów z wiedzy turystyczno-krajoznawczej organizowanych w szkołach Powiatu Gnieźnieńskiego, zakończonych „Powiatowym finałem": 1.000 zł. dla OT „SP"
 • Starostwo Powiatowe wspólnie z Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski" zorganizowało w dniu 30 września 2005 r. I Powiatowe Obchody Światowego Dnia Turystyki
 • Powiat Gnieźnieński uczestniczy w Internetowym Systemie Informacji Turystycznej (www.poland-tourism.pl). Obecnie za aktualne dane w ISIT odpowiada Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski"
 • W roku 2005 nawiązano współpracę z Ośrodkiem Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
Plany promocyjne powiatu w roku 2006:
 • Udział w targach turystycznych oraz dodruki materiałów promocyjnych powiatu - zgodnie z pkt. III i IV
 • Organizacja Study Tour – prawdopodobnie pod koniec kwietnia br.
 • Organizacja III edycji Konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego" oraz „Najlepszy produkt agroturystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego" – wakacje 2006
 • Opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego – tzw. strategii sektorowej w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013
 • Przygotowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej powiatu
 • Przygotowanie portalu gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Stworzenie nowej strony internetowej powiatu wraz z rozbudową o dodatkowe języki
 • Kontynuacja współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną oraz z 13 zagranicznymi oddziałami Polskiej Organizacji Turystycznej (w Europie oraz w USA i w Japonii)


Agnieszka Rzempała-Chmielewska


2006-01-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21410931

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno