Dołączyli do grona nauczycieli mianowanych

W samo południe, 29 września br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ośmioro nauczycieli jednostek oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego złożyło ślubowanie w związku z uzyskanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Określenie awans zawodowy nauczycieli funkcjonuje od 15 lat – mówi Jerzy Paweł Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Wszystko odbywa się według przepisów Karty Nauczyciela. Stopień awansu zawodowego nadaje się w drodze decyzji administracyjnej – dodaje dyrektor Lubbe.

W placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 21 nauczycieli stażystów, 60 nauczycieli kontraktowych, 120 nauczycieli mianowanych oraz 378 nauczycieli dyplomowanych.
Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły następujące osoby:

  • Natalia Sadlak – Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
  • Justyna Śmietańska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie
  • Adrian Paczyński – Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
  • Joanna Wiśniewska – Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
  • Anna Nowicka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku
  • Michał Barański – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku
  • Anna Nagórska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Gnieźnie
  • Ryszard Polus – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Gnieźnie


  • Awansowanym nauczycielom, w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju kariery zawodowej przekazał Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński.