Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2005r. o godz. 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.
Proponowany porządek obrad

Posiedzenie I.
  1. Uroczystość opłatkowa.

   Przerwa 15 minut.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: stawek dotacji do gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;
   2. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
   3. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej Miasta Gniezno;
   4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/262/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gniezno na ochronę zdrowia;
   5. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005;
   6. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
  4. Przyjęcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
   2. koreferent w sprawie projektu budżetu przedstawiany przez przewodniczącego Komisji Finansowej,
   3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
   4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   6. głosowanie uchwały budżetowej.
  5. Zakończenie.


Posiedzenie II
30.12.2005r. o godz. 12:00.
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Roczne sprawozdanie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  8. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/258/2002 z dnia 28.06.2002r. dotyczącej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2002-2010;
   2. zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września 2000 r. dotyczącej sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
   3. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/189/2005 z dnia 28.02.2005r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
   4. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego.
  9. Interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  11. Wolne głosy i informacje.
  12. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński


   2005-12-13
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21387974

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno