Wymiana młodzieży z Gniezna i Berlina

W dniach 10 – 11 marca 2003 roku w Berlinie delegacja ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie spotkała się z przedstawicielami Związku Humanistów Niemieckich. Celem wizyty było omówienie szczegółów dotyczących zaplanowanej na pierwszą połowę sierpnia wymiany polskiej i niemieckiej młodzieży.Projekt wymiany młodzieży ma na celu wzajemne interkulturowe poznanie się młodzieży obu krajów. Jest on adresowany do 15 – osobowej grupy młodzieży w wieku 16-25 lat, czyli do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz studentów Kolegium Europejskiego. Po stronie niemieckiej wymiana również obejmie 15 – osobową grupę młodzieży w tym samym wieku.

Wkrótce rozpocznie się nabór młodzieży zainteresowanej udziałem w projekcie. Młodzież chcąca wziąć udział w wymianie oprócz dobrych wyników w nauce musi wykazać się zainteresowaniami o profilu humanistycznym, znajomością języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu co najmniej dobrym oraz posiadać cechy łatwego dostosowania się do nowych warunków i pracy w grupie.

Młodzież zarówno w Berlinie, jak i w Gnieźnie będzie mieszkała przez cały okres dwóch tygodni trwania projektu razem. W Berlinie młodzież będzie mieszkała w hotelu dla młodzieży w centrum miasta, natomiast w Gnieźnie w internacie Szkoły Medycznej.

Termin wymiany młodzieży ustalono pomiędzy 2 – 16 sierpnia 2003 r. Pierwszy tydzień młodzież spędzi w Berlinie, drugi w Gnieźnie. Tydzień w Berlinie będzie czasem poświęconym wspólnym warsztatom humanistycznym. Zajęcia będą dotykały tematyki z dziedziny kultury, historii, psychologii, filozofii, socjologii, integracji europejskiej i polityki. Uzupełnieniem warsztatów teoretycznych będzie czynne uczestnictwo w pracach Związku Humanistów Niemieckich poprzez udział w realizowanych projektach dotyczących dzieci przedszkolnych, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Młodzież z Polski będzie ponadto miała okazję przyjrzeć się warunkom w jakich żyje młodzież niemiecka. W programie zaplanowano również zwiedzanie Berlina (m.in. Reichstagu) i Poczdamu, kilku muzeów berlińskich, polskich kościołów, szkół oraz instytutów kultury i nauki.

Z kolei tydzień w Gnieźnie będzie czasem skupionym na relaksie i odpoczynku po aktywnie spędzonym tygodniu w Berlinie. Oprócz zwiedzania Gniezna i powiatu zaplanowano wycieczkę do Biskupina, Kruszwicy, Strzelna i Torunia oraz Poznania. Oprócz wycieczek młodzież będzie miała możliwość bliższego poznania się poprzez czynny wypoczynek na łonie natury (zajęcia rekreacyjno – sportowe, piknik, wyjazd na jezioro powidzkie i in.).

Projekt będzie finansowany w równych częściach przez organizatorów. Niewielką kwotę będą ponosili uczestnicy wymiany. Natomiast znaczącą kwotę dofinansowania prawdopodobnie uda się uzyskać z Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) – wspólnej agendy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy i służy przede wszystkim wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.

I właśnie wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu było głównym powodem spotkania się organizatorów w Berlinie w dniach 10 – 11 marca br.