Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wymiana młodzieży z Gniezna i Berlina

W dniach 10 – 11 marca 2003 roku w Berlinie delegacja ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie spotkała się z przedstawicielami Związku Humanistów Niemieckich. Celem wizyty było omówienie szczegółów dotyczących zaplanowanej na pierwszą połowę sierpnia wymiany polskiej i niemieckiej młodzieży.Projekt wymiany młodzieży ma na celu wzajemne interkulturowe poznanie się młodzieży obu krajów. Jest on adresowany do 15 – osobowej grupy młodzieży w wieku 16-25 lat, czyli do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz studentów Kolegium Europejskiego. Po stronie niemieckiej wymiana również obejmie 15 – osobową grupę młodzieży w tym samym wieku.

Wkrótce rozpocznie się nabór młodzieży zainteresowanej udziałem w projekcie. Młodzież chcąca wziąć udział w wymianie oprócz dobrych wyników w nauce musi wykazać się zainteresowaniami o profilu humanistycznym, znajomością języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu co najmniej dobrym oraz posiadać cechy łatwego dostosowania się do nowych warunków i pracy w grupie.

Młodzież zarówno w Berlinie, jak i w Gnieźnie będzie mieszkała przez cały okres dwóch tygodni trwania projektu razem. W Berlinie młodzież będzie mieszkała w hotelu dla młodzieży w centrum miasta, natomiast w Gnieźnie w internacie Szkoły Medycznej.

Termin wymiany młodzieży ustalono pomiędzy 2 – 16 sierpnia 2003 r. Pierwszy tydzień młodzież spędzi w Berlinie, drugi w Gnieźnie. Tydzień w Berlinie będzie czasem poświęconym wspólnym warsztatom humanistycznym. Zajęcia będą dotykały tematyki z dziedziny kultury, historii, psychologii, filozofii, socjologii, integracji europejskiej i polityki. Uzupełnieniem warsztatów teoretycznych będzie czynne uczestnictwo w pracach Związku Humanistów Niemieckich poprzez udział w realizowanych projektach dotyczących dzieci przedszkolnych, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Młodzież z Polski będzie ponadto miała okazję przyjrzeć się warunkom w jakich żyje młodzież niemiecka. W programie zaplanowano również zwiedzanie Berlina (m.in. Reichstagu) i Poczdamu, kilku muzeów berlińskich, polskich kościołów, szkół oraz instytutów kultury i nauki.

Z kolei tydzień w Gnieźnie będzie czasem skupionym na relaksie i odpoczynku po aktywnie spędzonym tygodniu w Berlinie. Oprócz zwiedzania Gniezna i powiatu zaplanowano wycieczkę do Biskupina, Kruszwicy, Strzelna i Torunia oraz Poznania. Oprócz wycieczek młodzież będzie miała możliwość bliższego poznania się poprzez czynny wypoczynek na łonie natury (zajęcia rekreacyjno – sportowe, piknik, wyjazd na jezioro powidzkie i in.).

Projekt będzie finansowany w równych częściach przez organizatorów. Niewielką kwotę będą ponosili uczestnicy wymiany. Natomiast znaczącą kwotę dofinansowania prawdopodobnie uda się uzyskać z Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) – wspólnej agendy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy i służy przede wszystkim wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.

I właśnie wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu było głównym powodem spotkania się organizatorów w Berlinie w dniach 10 – 11 marca br.2003-03-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21397117

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno