Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Starosta Gnieźnieński zaprasza mieszkańców Powiatu do udziału w akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest

Rozpoczęła się 10 akcja „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów tj. wywiezienia azbestu na składowisko. Procedura przyznania środków jest bardzo prosta.

Mieszkańcy składają wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.naszesrodowisko.pl oraz we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gmin. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie Powiatu.

Tylko wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków w gminach, w związku z tym już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do złożenia wniosku.

W tym roku akcja usuwania azbestu potrwa 31 października 2017 r. Odpady zawierające azbest transportowane będą na składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie. Termin przyjmowania wniosków na finansowanie ustala każda gmina, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas pracy z azbestem należy zachować szczególne środki ostrożności, dlatego zwracamy uwagę, że powinny to robić osoby, które posiadają stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

Wykonawcą, który będzie usuwał azbest w tegorocznej akcji jest spółka AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania.

Pomimo, że obowiązek usunięcia azbest przypada na rok 2032, pamiętać należy, że azbest jest odpadem niebezpiecznym , który przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla naszego zdrowia dlatego już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu, którzy na swoich posesjach posiadają odpady niebezpieczne jakim jest azbest o składanie wniosków celem likwidacji i utylizacji azbestu ze swoich nieruchomości.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.


2017-07-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21388036

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno