Konkurs na najlepszego dzielnicowego roztrzygniety

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie na początku 2005 r. zorganizowali konkurs, którego celem było wyłonienie najlepszego dzielnicowego z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Wyniki tej rywalizacji poznaliśmy 21 listopada br. Spośród wszystkich dzielnicowych naszego powiatu, podczas kwalifikacji wyłoniono dziesiątkę najlepszych policjantów, którzy w fiale rywalizowali o główną nagrodę. Policjanci musieli wypełnić test wiedzy, sprawdzić się na strzelnicy. Oceniana była również prowadzona przez nich dokumentacja. W dalszym etapie sześciu najwyżej ocenianych policjantów musiało zaprezentować się przed komisją konkursową. Ostatecznie w rywalizacji zwyciężył sierżant sztabowy Dariusz Kuszak z Komisariatu Policji w Czerniejewie, który otrzymał nagrodę w wysokości 1500 zł. Drugie miejsce i 1000 zł przyznano dzielnicowemu również z Czerniejewa - młodszemu aspirantowi Mariuszowi Chudemu. Trzecie miejsce i 500 zł otrzymał młodszy aspirant Robert Lewandowski z rewiru dzielnicowych KPP w Gnieźnie. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Sonia Gralak