XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 30 listopada 2005 r. o godz. 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Głównymi tematami sesji będą:

  1. Stan zagrożeń w środowisku młodzieży, działania profilaktyczne, prewencyjne, współpraca na linii szkoła-samorząd-policja.
  2. Roczne sprawozdania: Komisji Finansowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.