Policja dostała nowe samochody

W dniu 16 grudnia br. Starostwo Powiatowe przekazało dwa samochody ( z czterech w tym dniu przekazanych ) dla Gnieźnieńskiej Policji: pierwszy z przeznaczeniem dla działań prewencyjnych, drugi jako ambulans kryminalistyczny.

Oba samochody zostały zakupione dzięki emisji obligacji powiatowych. Jest to kolejne działanie władz powiatu wspierających działania policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Powiecie Gnieźnieńskim.