Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

6 wieków Prymasa oczami dzieci

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu powstała Polska - 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Ignacy Krasicki wielkim poetą… i Prymasem był

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie teatru lalek na podstawie bajek jednego z Prymasów Polski – Ignacego Krasickiego. Należy wybrać trzy krótkie bajki (po cztery wersy) lub jedną dłuższą (do dwunastu lub więcej wersów). Inscenizację teatru lalek należy zarejestrować na nośniku video, przygotowując z całości film o długości do 4 min. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace dopuszczone przez komisję konkursową do kolejnego etapu zostaną ostatecznie poddane ocenie internautów. Uwaga – termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia br.

Autorzy pięciu teatrzyków, którzy zdobędą największą ilość głosów w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego we wrześniu 2017 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie Gniezna i powiatu, spotkanie z Prymasem Polski oraz warsztaty teatralne w Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, które poprowadzi znany gnieźnieński animator kultury Jarosław „Mikołajczyk.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat historii i znaczenia instytucji Prymasa Polski oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała, gestu oraz lalką.

Celem konkursu jest również promocja Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego wśród najmłodszych, poprzez aktywne zaangażowanie dzieci i nauczycieli do poszukiwania dodatkowej wiedzy na temat źródeł własnej tożsamości narodowej.

6 wieków Prymasostwa

W roku 2017 przypada 600–na rocznica ustanowienia tytułu Prymasa Polski dla Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Pierwszym Prymasem Królestwa Polskiego był Arcybiskup Gnieźnieński Mikołaj Trąba. Sprowadził tytuł prymasa dla siebie i swoich następców z soboru w Konstancji. Od roku 1417 Arcybiskupi Gnieźnieńscy byli nazywani Prymasami Polski. Funkcja i ranga prymasa Polski w obrębie episkopatu zmieniała się. W przeszłości często byli to faktyczni przywódcy polskiego kościoła katolickiego, co wynikało z przysługujących im szerokich prerogatyw, wzmocnionych czasem innymi pełnionymi równolegle godnościami kościelnymi. Dawniej funkcja prymasa wiązała się z funkcją pierwszego senatora i interreksa. Od 1451 mocą przywileju Kazimierza IV Jagiellończyka prymas Polski miał prawo koronowania każdorazowego króla i królowej Polski. Aktualnie jest to tytuł przede wszystkim honorowy.

O historii konkursu

Tegoroczny konkurs jest organizowany po raz trzeci. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Zadaniem w konkursie było nagranie krótkiego filmu promocyjnego o Gnieźnie lub Powiecie Gnieźnieńskim z uwzględnieniem elementów historycznych, jak i obcojęzycznych (wykorzystanie języka angielskiego). Współorganizatorami I edycji konkursu byli Miasto Gniezno oraz Językowa Szkoła Podstawowa Prymus w Gnieźnie.

Druga edycja konkursu odbyła się w roku ubiegłym i była częścią składową dużego projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez Centrum Kultury „Scena To dziwna” oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Na bazie przygotowanych scenariuszy lekcji i kart do pracy, w ramach ww. projektu, uczniowie szkół podstawowych, przygotowali relację z przeprowadzonych lekcji kreatorskich. Laureatami ubiegłorocznego konkursu byli uczniowie z odległych stron Polski: z Jordanowa (woj. małopolskie), Warszawy, Szczecinka, Koszalina i Kłodawy (woj. pomorskie).

Gdzie można znaleźć więcej informacji o konkursie?

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce KONKURS .

W celu jak najlepszego dotarcia do jak największej ilości szkół w kraju z informacją o konkursie, została przygotowana specjalna ulotka w nakładzie 40 tys. egzemplarzy, która została przekazana do wszystkich kuratoriów oświaty oraz ich zamiejscowych delegatur, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz do wybranych bibliotek. Informacje o konkursie można również znaleźć na stronach internetowych w/w instytucji.


2017-03-30
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369959

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno