Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 12:00


w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
30 marca 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyznania Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
  2. wyrażenia zgody na przekazanie Gminie i Miastu Witkowo na czas trwania inwestycji w zarząd części drogi powiatowej oraz udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ulica Wrzesińska – chodnik”,
  3. przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Konikowo,
  6. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  7. przyjęcia „Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016 – 2020”,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028,
  9. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
 5. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016:
  1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  2. Komisja Finansowa,
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w okresie od 01 września 2016r. do 28 lutego 2017r.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie za 2016 rok.
 9. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2016 rok.
 11. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego o podjętych działaniach, wynikających z funkcji nadzoru, w związku z zasadnością skargi wniesionej na kierownika jednostki organizacyjnej SP ZOZ Gniezno w przedmiocie nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem oraz następstwami postepowania konkursowego na świadczenie usług w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii w SP ZOZ Gniezno.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

2017-03-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 25-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21147946

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno