Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

9 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematami posiedzenia Komisji były: sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat” na lata 2015-2018 za rok 2016, ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu oraz skuteczność przepisów w zakresie ograniczenia narkomanii i spożywania alkoholu (w szczególności w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych). Omówiono także procedury postępowania w sytuacjach planowych i awaryjnych w przypadku wystąpienia braku dostaw energii cieplnej, wody, gazu i prądu.

W posiedzeniu, poza członkami Komisji i Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele: Enea Rejon Dystrybucji Gniezno, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Gniezno oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Podczas spotkania Magdalena Całka Zobel, Powiatowy Lekarz Weterynarii, omówiła 1 przypadek wystąpienia ptasiej grypy u ptactwa dzikiego w powiecie gnieźnieńskim. Potwierdził go Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, któremu dostarczono próbkę. PLW zwrócił uwagę, aby nie dokarmiać dzikiego ptactwa i unikać spacerowania wokół jeziora Jelonek. Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o stałym monitoringu i czynnościach zapobiegawczych realizowanych przez odpowiednie służby. Zwrócono także uwagę na przekazywanie informacji dotyczących ptasiej grypy poprzez dzielnicowych i izby rolnicze.

Jednym z tematów posiedzenia były procedury postępowania w sytuacjach planowych i awaryjnych w przypadku wystąpienia braku dostaw energii cieplnej, wody, gazu i prądu. Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił charakter działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie odniósł się do sytuacji awaryjnych, które miały miejsce na terenie powiatu, a dotyczyły braku wody dla ok. 80 tys. mieszkańców oraz przerwy w dostawie energii cieplnej. W tym obszarze zwrócił uwagę na konieczność przekazywania informacji w przypadku wystąpienia różnego rodzaju awarii do PCZK.

2017-02-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372357

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno