Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 grudnia 2016 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2028:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2028,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2017 rok,
  4. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  6. dyskusja nad projektem uchwały,
  7. głosowanie uchwały.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  2. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  3. zatwierdzanie planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  4. zatwierdzanie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  5. zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  8. przyjęcia „Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020”.
  9. wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Noworodków i Wcześniaków Zespołu Opieki Zdrowotnej.
  10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawe inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
  11. przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
  12. określania warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego .
  13. zmiany uchwały nr XXX/187/2016 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno do prowadzenia zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego, podlegającego na prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie.
  14. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński
2016-12-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376410

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno