Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
15 grudnia 2016 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016r. i 17 października 2016r.
 5. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 października 2016r.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 listopada 2016r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wydelegowania kandydatów–przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie,
  2. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej i zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych, zmienionej uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r., uchwałą Nr XVII/101/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz uchwałą Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 kwietnia 2016r.,
  3. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przy ul. św. Jana 9 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na okres od 1.01.2017r.-31.12.2017r.,
  5. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego nieodpłatną służebnością przesyłu,
  6. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionej na rzecz Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.
 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego za lata 2014-2015, w tym stan środowiska.
 9. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. Informacja na temat działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Gniezno;
  2. Informacja na temat działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w Gnieźnie;
  3. Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.
 10. Apel Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w roku 2016.
 11. Harmonogram prac i źródła finansowania rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie oraz wypełnienie zaleceń Najwyższej Izby Kontroli dotyczących nadzoru nad realizacją inwestycji – informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i dyrektora ZOZ w Gnieźnie.
 12. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński
2016-12-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429704

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno