Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XXIX Sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 26 października 2005 r. o godz. 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 (podstawa prawna: par. 24 ust. 4. Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego w związku z art. 15. ust. 7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku(...).


Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Sobieskiego od Agencji Mienia Wojskowego;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  3. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
 6. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zdzisław Kujawa