Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że XXX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godz. 13:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
29 września 2016 roku
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 i 27 czerwca 2016r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 05 lipca 2016r.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lipca 2016r.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 9. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działań podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Gnieźnieńskim, pozyskiwania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy oraz promocji gospodarczej, w latach 2015-2016.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016r.
 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2016 r.
 13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2016 r.
 14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 r.
 15. Przedstawienie przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie spraw związanych z realizacją umowy na świadczenie usług z firmą SOWMED.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. ufundowania stypendium naukowego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017.
  4. przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Szczytnikach Czerniejewskich.
  5. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w latach 2016-2018 projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028.
  7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2016 roku.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński2016-09-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21397200

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno