Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Spotkanie Komisji Konsultacyjnej w sprawie programu współpracy w roku 2006

Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2005 r. konkursów oraz przygotowanie programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. było głównym tematem spotkania członków Komisji Konsultacyjnej przy Staroście Gnieźnieńskim.
W opinii członków komisji reprezentujących organizacje pozarządowe bardzo pozytywnie została oceniona praca komisji konkursowych rozpatrujących nadesłane oferty w ramach poszczególnych konkursów. Udział dwóch przedstawicieli reprezentujących sektor pozarządowy w pięcioosobowej komisji powołanej przez Starostę Gnieźnieńskiego został przyjęty z dużym zadowoleniem. W roku 2006 z pewnością zasada ta będzie kontynuowana.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obowiązującego w roku 2005. Prawdopodobnie w niezmienionej formie na rok 2006 zostanie on poddany Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego pod głosowanie na najbliższej sesji w dniu 3 listopada br.

Jeszcze w tym roku po podjęciu uchwały przez powiatowych rajców zostaną ogłoszone przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego konkursy w zakresie sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego. Informacje w tym temacie należy śledzić w lokalnej prasie, na stronie internetowej powiatu i w gablotach starostwa.

Przypomnijmy, zasady prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). Na jej podstawie oraz uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2004 roku i zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego została powołana dwudziestoosobowa Komisja Konsultacyjna składająca się zarówno z przedstawicieli urzędu starostwa, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegóły dt. programu współpracy w roku 2005, konkursów oraz składu Komisji Konsultacyjnej: Informacje i konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Agnieszka Rzempała-Chmielewska2005-10-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409488

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno