Leader+ w kolebce Piastów

Stowarzyszenie Światowid z Łubowa, pokonując liczną konkurencję z całego kraju, wygrało konkurs na realizację "Pilotażowego programu LEADER+" zatytułowanego "Kolebka Piastów - Kolebką Partnerstwa". Projekt uzyskał wysoką ocenę i został zatwierdzony do realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


W dniu 30 września br. odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji Lidera+ w powiecie gnieźnieńskim. Celem spotkania było przedstawienie idei programu LEADER+ oraz zadań w Schemacie I programu - utworzenia Lokalnej Grupy Działania i wypracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - warunków niezbędnych do pozyskania środków na realizację programu LEADER+ w Schemacie II i w kolejnych etapach.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy powiatu, przedstawiciele Urzędów Gmin, szkół, przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje pozarządowe. Dokonano wstępnego podziału na grupy tematyczne, które skupią zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami.

Został ponadto zaprezentowany imponujący dorobek Lokalnych Grup Działania z innych regionów Polski, które z powodzeniem działają od kilku lat i mają na swym koncie wymierne osiągnięcia.

Goście chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy władz samorządowych i organizacji pozarządowych. W warunkach unijnych współpraca ta jest niezbędna, by skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać środki finansowe na rzecz mieszkańców naszych wsi.

Gośćmi konferencji byli:

Projekt Stowarzyszenia Światowid oraz harmonogram zadań projektu "Kolebka Piastów Kolebką Partnerstwa" przedstawiła Pani Maja Michalak - koordynator programu. Program LEADER+ stwarza potężne możliwości. Skorzystały z niego wszystkie społeczności wiejskie "starych" krajów Unii Europejskiej. Wykorzystamy tę szansę albo nie? Rozstrzygnie o tym zaangażowanie osób uczestniczących w projekcie i konkurencyjność. Już dziś wiadomo, że środków z LEADER'a nie dostaną wszyscy, a tylko najlepsi.Karolina Strugała - Jankowska
Prezes Stowarzyszenia Światowid