Wkrótce powstanie Lokalna Organizacja Turystyczna Szlaku Piastowskiego

W dniu 21 lutego br. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się spotkanie członków założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego.Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki oraz Departamentu Turystyki z Ministerstwa Gospodarki.

Zaproszenie do udziału w Stowarzyszeniu jest skierowane do samorządów, podmiotów prawnych związanych z branżą turystyczną oraz osoby fizyczne. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła stosowną uchwałę wyrażającą chęć przystąpienia do takiego stowarzyszenia już we wrześniu 2002 roku.

Podstawą prawną powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego są: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Głównymi zadaniami, którymi miałaby zająć się Lokalna Organizacja Turystyczna są: 

  1. integracja społeczności lokalnej 
  2. tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych 
  3. promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych 
  4. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych