Warto starać się o miano najlepszego ucznia w Powiecie Gnieźnieńskim

Najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych oraz będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymali stypendia przyznawane przez Starostę Gnieźnieńskiego. Wyróżnieni będą otrzymywali co miesiąc po 150 zł.


W Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów. Stypendia naukowe otrzymało 11 osób, a socjalne 15. Uczniów z danej szkoły typuje rada pedagogiczna, a następnie zatwierdza ich komisja stypendialna.Stypendium Naukowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące - Olga Góral
 2. II Liceum Ogólnokształcące - Jan Hązła
 3. Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego - Adam Siudziński
 4. Liceum Ogólnokształcące w Trzemesznie - Maciej Maciejewski
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych - Mariusz Jędrzejczak
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Paweł Bułat
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Paulina Zdrojewska
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - Joanna Lemańska
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie - Patrycja Idaszak
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 G-no - Magdalena Dalbor
 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Witkowo - Anna Dominiak

Sonni Gralak