Program Leader+ będzie realizowany w Powiecie Gnieźnieńskim

Stowarzyszenie Światowid zaprasza na konferencję w dniu 30 września 2005r. o godzinie 10:00. Odbędzie się ona w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie. Otwiera ona realizację projektu "Kolebka Piastów - Kolebką Partnerstwa" w ramach Działania 2.7 "Pilotażowy Program Leader+", Schemat I.


Realizacja programu możliwa jest dzięki wygraniu przez Stowarzyszenie Światowid konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i zaangażowanie ich w tworzenie koncepcji rozwoju regionu. Projekt obejmuje również utworzenie reprezentatywnego Partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju, które wspólnie sformułuje i opracuje Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich na naszym terenie

Głęboko wierzymy iż powstałe w wyniku realizacji projektu formalne Partnerstwo - Lokalna Grupa Działania wspólnie podejmie innowacyjne działania. Rozproszone organizacje, które dotychczas działały w odosobnieniu mają często zbyt mały zasięg i ogranicza je szereg czynników. Lokalna Grupa Działania, jako sformalizowane ciało służyć będzie wsparciem technicznym dla realizacji lokalnych projektów. Będzie mobilizować mieszkańców do artykułowania swoich potrzeb, tworzenia projektów i opracowywania sposobów ich realizacji.

Z pewnością działając wspólnie można osiągnąć lepsze rezultaty. Partnerstwo może skutecznie koordynować działania lokalnych społeczności i połączyć je organizacyjnie w spójną całość.

Karolina Strugała - Jankowska
Prezes Stowarzyszenia Światowid