Najlepsi maturzyści 2005 r.

W dniu 15 września o godz. 11.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie Starosta Jacek Kowalski spotkał się z najlepszymi maturzystami 2005 r. (z 7 zdającymi starą maturę oraz z 10 zdającymi nową maturę).

Lista najlepszych maturzystów

Szkoła

Imię i nazwisko

I Liceum Ogólnokształcące
im Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

Barbara Kowalczewska

II Liceum Ogólnokształcące
im. Dąbrówki w Gnieźnie

Hanna Winiarska

III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

Joanna Antoszak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1
w Gnieźnie

Izabela Dąbrowska
Alicja Nowicka

ZSP nr 2 w Gnieźnie

Miłosz Staszkiewicz
Arkadiusz Nowik

ZSP nr 3 w Gnieźnie

Malwina Kantorska
Maciej Nowak

ZSP nr 3 w Gnieźnieo

Malwina Kantorska
Maciej Nowak

ZSP nr 4

Renata Danik
Ewa Rybacka

Zespół Szkół Ekonomiczno
- Odzieżowych w Gnieźnie

Alina Weydmann
Anna Wendland

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie

Dorota Szoszorek

ZSP w Witkowie

Janusz Kurkowski

ZSP w Trzemesznie

Magdalena Kordiak