Powstała Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”

 W dniu 21 lutego br. z inicjatywy Powiatu Gnieźnieńskiego odbyło się spotkanie członków założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego.
Na listę założycieli LOT wpisało się 26 podmiotów, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne i organizacje z tzw. sektora non profit oraz osoby fizyczne. Członkowie założyciele przyjęli również nazwę dla Stowarzyszenia – Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Siedzibą dla nowo powołanej organizacji ma być Gniezno.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, która zostanie przekazana wraz z wnioskiem o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej w osobach Andrzej Kozłowski – Prezes oraz Rafał Szmytke – Dyrektor Departamentu Promocji, a także przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego: Ewa Przydrożny z Wielkopolskiego Ośrodka Promocji i Informacji oraz Andrzej Kaleniewicz z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszenie do udziału w Stowarzyszeniu zostało skierowane do samorządów, podmiotów prawnych związanych z branżą turystyczną oraz osób fizycznych. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła stosowną uchwałę wyrażającą chęć przystąpienia do takiego stowarzyszenia już we wrześniu 2002 roku.

Podstawą prawną powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej są: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Głównymi zadaniami, którymi zajmie się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski są:

  1. integracja społeczności lokalnej
  2. tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych
  3. promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych
  4. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych

Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane wstąpieniem do organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” mogą uzyskać więcej informacji w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod numerami tel. 424 07 22 / 21 lub poprzez pocztę e-mailową wysyłając zapytanie na adres: promocja@powiat-gniezno.pl