Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

W gnieźnieńskim Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja dotycząca programu dostosowania szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim do potrzeb rynku pracy. Współorganizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

W zorganizowanej w nowych salach CKP konferencji udział wzięli: Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Sylwester Sip, dyrektor CKP, Małgorzata Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowcy z gmin powiatu, dyrektorzy zawodowych szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele pracodawców.

- Szkolnictwo zawodowe wymaga skutecznego promowania i ciągłego poszerzania swojej oferty – powiedziała Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. –Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest największym zmartwieniem współczesnego rynku pracy. Dlatego też kształcenie zawodowe nie może być marginalizowane, ale na wszelkie sposoby wspierane i kreowane. Stąd też pomysł na wspólną konferencję i debatę. To próba odpowiedzi na pytanie jak wyposażać młodzież w instrumenty, które zagwarantują jej stabilne i atrakcyjne, także finansowo, zatrudnienie – mówiła B. Tarczyńska.

Podczas konferencji Sylwester Sip, dyrektor CKP, przedstawił sytuację szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim na tle lokalnego rynku pracy. W trakcie spotkania poruszono również problemy aktywizacji osób bezrobotnych i możliwe wsparcie dla pracodawców.

Głównym punktem zorganizowanej w CKP konferencji była jednak dyskusja, podczas której zaproszeni goście mogli przedstawić swoje oczekiwania oraz możliwe płaszczyzny współpracy. Zgodnie podkreślano, iż należy przywrócić właściwą rangę szkolnictwa zawodowego. W zaprezentowanej analizie dyrektor Sylwester Sip wskazywał na konieczność współpracy przedsiębiorstw ze szkołą, na zasadzie utworzenia branżowych partnerstw. Taka współpraca sprzyjałaby dostosowaniu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Podczas spotkania zostały również zaprezentowane programy inicjowane i finansowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jak: program doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum „Zawodówka jest OK” oraz planowany projekt finansowany przez fundusze UE w ramach OSI „Ze szkoły na rynek pracy”.

- Podstawowym zadaniem, które służyć ma podniesieniu rangi szkolnictwa zawodowego jest dostosowanie treści kształcenia do możliwości szkoły, pracodawcy oraz potrzeb rynku pracy – uważa Sylwester Sip, dyrektor CKP. – Dzisiejsza konferencja ma rozpocząć proces współpracy szkół, samorządów i pracodawców, a jej efektem ma być kreowanie systemu kształcenia. Przygotowanie zawodowe powinno jednocześnie spełniać oczekiwania uczniów oraz przyszłych pracodawców. Obecnie pomimo wciąż utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia, blisko dwadzieścia procent pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Pracodawcy wskazują bowiem, iż poza wiedzą i umiejętnościami kandydatów do pracy bardzo pożądane są również kompetencje społeczne, takie jak: odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej czy motywacja. To te cechy decydują o możliwości zdobycia zatrudnienia i dalszym rozwoju zawodowym – informuje S. Sip.

Konferencję zakończyła prezentacja zmodernizowanej pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego.

2015-12-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413195

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno