Ptasia grypa nam nie grozi

Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski zwołał w dniu 14 września Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Celem spotkania było omówienie potencjalnych zagrożeń na wypadek wystąpienia ptasiej grypy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb i inspekcji z terenu powiatu. Omówiono procedurę ewentualnego działania na wypadek wystąpienia choroby.Dotychczas na terenie powiatu gnieźnieńskiego i całego kraju nie stwierdzono przypadków ptasiej grypy.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska