Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Mniej azbestu w powiecie gnieźnieńskim

Powiat Gnieźnieński zabezpieczył w bieżącym roku 563 tys. zł na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Środki na ten cel pochodzą także z budżetu Miasta Gniezna, gmin powiatu oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który należy usunąć do 2032 roku.

- Począwszy od 2008 roku, na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono już ponad 3 tys. ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu powiatu gnieźnieńskiego – informuje Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – W ostatnich dniach kolejne usunięte z posesji płyty eternitowe zostały przygotowane do transportu, zabezpieczone i wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. W tegorocznej akcji odebrano ich już ponad 500 ton – dodaje dyrektor M. Musiałowicz.

30 października br., miejsce usuwania azbestu ta terenie gminy Gniezno, wizytowali Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Rafał Skweres członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

- Powiat Gnieźnieński, w związku z zamiarem kontynuacji zadania w przyszłym roku, wystąpi z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie likwidacji azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Dzięki wsparciu gmin oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ilość usuniętego azbestu w naszym powiecie wciąż wzrasta. Co ważne, właściciele posesji nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z demontażem i utylizacją płyt eternitowych. Już dziś zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w akcji w 2016 roku – informuje B. Tarczyńska.

2015-11-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21358887

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno