Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat z dofinansowaniem na likwidację azbestu

We wtorek, 18 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” w 2015 roku,

realizowanego w ramach „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Sygnatariuszami umowy są: Hanna Grunt, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński , Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz Jerzy Berlik – Wicestarosta Gnieźnieński.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Powiatowi Gnieźnieńskiemu dotacji do kwoty ogółem 378 tys. zł netto – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.- Całkowity planowany koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 563 tys. zł.Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu z terenu powiatu gnieźnieńskiego – wyjaśnia B. Tarczyńska.

Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny realizacji przedsięwzięcia to unieszkodliwienie ok. 1300 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Tegoroczna akcja likwidacji azbestu potrwa do dnia 31 października.

Zachęcamy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do składania wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest,we właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędzie gminy – mówi Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. -Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędach gmin – dodaje wicestarosta.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego.


2015-08-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21377382

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno