Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Bezpieczne żniwa

Dnia 15 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona bezpieczeństwu podczas prac żniwnych i polowych zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Bezpieczeństwo dzieci oraz przestrzeganie przepisów BHP to zdaniem wicestarosty Jerzego Berlika dwa najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tegorocznych prac polowych. – Żniwa to piękny czas podsumowania rolniczej pracy, wiążą się z nim jednak duże zagrożenia – wskazywał wicestarosta Berlik. – Dlatego też apeluję o zwracanie szczególnej uwagi na sprawność sprzętu rolniczego, przestrzeganie wszelkich instrukcji i zasad bezpiecznej pracy. Żniwa są wówczas piękne, kiedy zaczynają i kończą się szczęśliwie.

O rozwagę i nie angażowanie dzieci do prac polowych apelowała Beata Strzelecka – Rzepecka, kierownik Punktu Terenowego KRUS w Gnieźnie. - Mając na uwadze szerokie możliwości oddziaływania głównie poprzez media, proszę, aby apelowali Państwo o przestrzeganiu zasad BHP oraz o nie zatrudnianie dzieci do prac rolniczych – tłumaczyła B. Strzelecka – Rzepecka – Trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat liczba wypadków rolniczych znacznie spadła. Jeszcze dwadzieścia lat temu ofiarami wypadków było 28 osób na 1000 ubezpieczonych w KRUS. W obecnej chwili to 10.7 na 1000 osób ubezpieczonych. Taki spadek wypadków zawdzięczamy zarówno pracy i szkoleniom prowadzonym przez KRUS jak również dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym i innymi organami administracji państwowej w tym z Państwową Inspekcją Pracy. Ta ostatnia instytucja, zwłaszcza w okresie letnim przeprowadza wizytacje gospodarstw i uczula rolników na rożne niebezpieczeństwa towarzyszące pracom rolniczym – mówi kierownik PT KRUS. Małgorzata Pietrzak-Sikorska, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przypomniała o zasadach poruszania się pojazdami wielkogabarytowymi, a więc i maszynami rolniczymi po drogach publicznych. – Do kierowania takimi pojazdami obowiązkowe jest posiadanie uprawnienia do jazdy kategorii T lub B – wskazywała M. Pietrzak – Sikorska. - Jeśli szerokość takiego pojazdu jest większa niż 3 metry, ale nie przekracza 3.5 metra to kierowca takiego pojazdu powinien wystąpić do Starosty Powiatowego o wydanie specjalnego zezwolenia drugiej kategorii. Należy o tym wspomnieć gdyż dużo pytań kierowanych do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dotyczy tego właśnie zagadnienia.

Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, poinformował, że temat bezpieczeństwa podczas prac polowych wielokrotnie powinien być poruszany na forum publicznym. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z terenową jednostką KRUS planuje przeprowadzać akcję informacyjną z zakresu bezpieczeństwa. Starosta życzył też wszystkim rolnikom bezpiecznej pracy zwłaszcza u progu zbliżających się żniw.

2015-07-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20748811

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno