Są pieniądze na turnusy rehabilitacyjne

W wyniku dokonania przez Zarząd PFRON ostatecznego podziału dodatkowej kwoty, Powiat Gnieźnieński otrzymał zwiększone środki o kwotę 426.674 zł. Zatem w roku 2005 Powiat Gnieźnieński otrzyma kwotę łączną w wysokości 2.831.178 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności na:

Złożone wnioski w ramach wymienionych zadań będą realizowane do czasu wykorzystania limitu przyznanych środków.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska