Nowa siedziba dla Starostwa ?

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie sfinalizowana sprawa własności gruntu pod budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Pawła II. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podpisał umowę przed-sądową z właścicielami nieruchomości, reprezentowanymi przez swoich pełnomocników.Na 25 sierpnia br. wyznaczono termin rozprawy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Przedmiotem rozprawy ma być kwestia wykupienia na własność w/w nieruchomości przez Powiat Gnieźnieński. Rozstrzygnięcie spraw związanych z kwestią własności gruntu pod budynkiem starostwa stworzy płaszczyznę do dalszych rozmów z wojskiem w sprawie przyszłej lokalizacji siedziby samorządu powiatowego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska