Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

PUP w Gnieźnie otrzymał dodatkowe środki dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych...

,będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, oraz na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Programem na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, objętych będzie 37 osób zarejestrowanych w gnieźnieńskim PUP. Program realizowany będzie do 31.12.2015r.

W ramach programu:
  • Zaplanowano spotkania indywidualne w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz zwiększenia motywacji do działania - ustalony zostanie dla uczestników profil pomocy,
  • Wszyscy uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym oraz zostaną opracowane Indywidualne Plany Działań,
  • 10 osób będzie mogło ubiegać się o staże,
  • 10 osób zostanie skierowanych na roboty publiczne,
  • 15 osób skorzysta ze szkolenia „Recepcjonista”,
  • 2 pracodawców będzie mogło ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Celem programu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
Programem objętych będzie 20 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.Program realizowany będzie do 31.12.2015r.

W ramach programu:
  • Zaplanowano spotkania indywidualne w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz zwiększenia motywacji do działania - ustalony zostanie dla uczestników profil pomocy,
  • Wszyscy uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym oraz zostaną opracowane Indywidualne Plany Działań,
  • 2 osoby będą mogły uzyskać dotacje,
  • 18 osób będzie mogło ubiegać się o staże.
Zainteresowane osoby zapraszamy do pośredników pracy-doradcy klienta – pokoje: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, tel. (61) 426-16-49, 426-44-34, fax 426-11-62, e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

2015-05-08
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21394707

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno