Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Środki na konserwacje rowów melioracyjnych zwiększone

Omówieniu zasad udzielania dofinansowania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych w bieżącym roku przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz przedstawieniu planu tegorocznych działań poświęcone było spotkanie, ...

które odbyło się w miniony poniedziałek, dnia 27 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym. W konferencji, która miała charakter informacyjny uczestniczyli między innymi przewodniczący gminnych spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie.

Dbałość o stan sieci melioracyjnej na terenie powiatu to jeden z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, stąd konieczność spotkania, rozmów i oczywiście dofinansowania prac konserwacyjnych prowadzonych przez spółki wodne - tłumaczyła otwierając spotkanie Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński. – W związku z tym Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę duże znaczenie melioracji w racjonalnej gospodarce wodnej oraz zwiększenie ilości i długości konserwowanych rowów podwyższył kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu z 75.000,00 zł do 150.000,00 zł.

Jak poinformowała Adela Kiszkarewicz, z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie udziela dofinansowania w wysokości do 50 % na prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonywane przez spółki wodne działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Aby otrzymać dofinansowanie spółka wodna musi złożyć do Starostwa Powiatowego wniosek wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych i spełnić określone warunki. Mowa tu między innymi o posiadaniu zatwierdzonego przez Starostę Gnieźnieńskiego aktualnego statutu spółki, wysokości składki od 1 ha nie niższej niż 15 zł, czy też ściągalności składek w roku minionym nie niższej niż 55 %.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1.135,4 km. Część spółek wodnych zrzeszona jest w Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie, pozostała działa samodzielnie. - Warto zaznaczyć, że dbałość o urządzenia wodne jest koniecznością wynikającą nie tylko z przepisów prawa lecz również z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów – wskazywał Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński, charakteryzując stan i problemy melioracji w powiecie gnieźnieńskim – Nie trzeba nikogo przekonywać, że tylko w pełni sprawne urządzenia melioracji wodnej eliminują ryzyko podtopień. Cieszę się, że po raz pierwszy w tej kadencji, w gronie profesjonalistów i praktyków spotykamy się, aby nie tylko mówić o problemach, ale na bieżąco je rozwiązywać.

Podczas spotkania przewodniczący spółek wodnych zwracali uwagę na pojawiające się coraz częściej problemy z samowolnym niszczeniem i zabudowywaniem rowów melioracyjnych przez prywatnych właścicieli działek budowlanych. – Zdarza się, że prywatni właściciele skutecznie zabudowują rowy melioracyjne uniemożliwiając tym samym ich konserwację – tłumaczył Ryszard Nowakowski, przewodniczący gminnej spółki wodnej w Witkowie. – Wiele takich spraw kończy się niestety w sądzie. Jak podkreślali uczestnicy spotkania wiele niepokoju budzi także projekt nowej ustawy Prawo Wodne, która ma na celu uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, czy też uproszczenie finansowania.

Spotkanie, choć pierwsze w tym roku, nie jest zapewne ostatnim i jak podkreślił w podsumowaniu Wicestarosta Jerzy Berlik, Starostwo Powiatowe jest w pełni otwarte na współpracę ze spółkami wodnymi.


2015-04-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429651

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno