Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 30 czerwca 2005 r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Ochrona środowiska - stan ogólny w Powiecie Gnieźnieńskim oraz wspólna gospodarka odpadami w ramach Związku Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego.
  8. Informacje:
   • o gospodarce łowieckiej w powiecie
   • o działaniach Społecznej Straży Rybackiej
   • SANEPID-u.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz uchwalenia jego tekstu jednolitego;
   • w sprawie: ustanowienia "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Mieleszyn;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Witkowo;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Niechanowo;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Miasta Gniezna;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo;
   • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Rady Miejskiej Gminy Kłecko na remont chodnika przy ul. Czarneckiego w Kłecku;
   • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/205/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przekazania realizacji inwestycji: modernizacja drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo Gminie Kiszkowo;
   • w sprawie: nadania statutów szkołom policealnym;
   • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Gniezna na realizację programu p.n. "Usługi doradcze dla osób rozpoczynających działalność gospodarcza";
   • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na realizacje projektu ze Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.2 "Utworzenie punktów widokowych"
   • w sprawie: przyjęcia "Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego" na lata 2006-2013;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością drogową;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością drogową;
   • w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
  10. Interpelacje i zapytania Radnych.
  11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  12. Wolne głosy i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący
  Rady Powiatu
  Jerzy Nadoliński  2005-06-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409454

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno