Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w dniu 17 marca br., odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Spotkanie rozpoczęła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, wręczając członkom Rady akty powołania.Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium Rady w osobach:
Łukasz Grabowski – Przewodniczący
Maria Brykczyńska- Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Kozanecka- Sekretarz

W posiedzeniu uczestniczyła Pani Magdalena Przystałowska, reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, która zapoznała członków Rady z projektami i inicjatywami oferowanymi przez PISOP radom działalności pożytku publicznego, w tym formami promocji i ofertą szkoleń dla organizacji pozarządowych.
Zadeklarowano także stałą współpracę pomiędzy PISOP i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady zwrócili się z apelem do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego o przekazywanie 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszego regionu.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, wchodzą następujące osoby:
 • Przedstawiciele Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  Monika TWARDOWSKA
  Jerzy BERLIK

 • Przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  Beata TARCZYŃSKA
  Robert GAWEŁ

 • Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
  Stanisław DOLACIŃSKI - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
  Maria BRYKCZYŃSKA - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni
  Stanisław KRÓL - Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
  Zygmunt NOWACZYK - Stowarzyszenie Światowid
  Łukasz GRABOWSKI - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAZEM w Marysinie
  Grażyna KOZANECKA - Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
  Ks. Krzysztof STAWSKI - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  Eleonora MĄDRA - Fundacja „Nasza wieś”
Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do podstawowych zadań Rady należy:
 • opiniowanie projektów strategii powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.

2015-03-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21365480

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno