"Sposób na sukces"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o rozpoczęciu VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu " Sposób na sukces" organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konkurs ma na celu promocję najlepszych przedsięwzieć gospodarczych, przyczyniających się do aktywizacji lokalnych społeczności oraz generujących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi w sektorze pozarolniczym.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, a więc np. :

Osoby i podmioty zainteresowane wzięciem udzialu w konkursie moga zapoznać się z szczegółowym regulaminem oraz pozyskać stosowne formujarze zgłoszeniowe ze strony internetowej www.cdr.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. 0-22/ 729 66 34 do 38 wew. 145, 116 i 146,
faks 0-22/729 72 91, brwinow_row@cdr.gov.pl

Współorganizatorami tegorocznej edycji konkursu są:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Serdecznie zapraszamy do udziału!