Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 22 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Tematami posiedzenia Komisji były: Przedstawienie planu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2015 rok i jego zaopiniowanie, utrzymanie dróg w sezonie zimowym, sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego za rok 2014 oraz przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2015.

Gości powitała przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska. Następnie Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił porządek obrad. Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2015 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 7 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będą 24 piaskarki i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 48 pługi lekkie i średnie, a także 44 pługi ciężkie do odśnieżania.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2014 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu.

Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 305.000 zł w tym:
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 300.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 30.861 zł. w tym m.in.:
  • Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 20.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5.000 zł.
  • Powiatowy Dzień Strażaka 5.000 zł.
  • Abonament za stronę BIP 861 zł.
Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 7.000 zł.

Komisja przyjęła również plan pracy na 2015 rok.

Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska podziękowała za udział w posiedzeniu składając jednocześnie życzenia świąteczno-noworoczne.


2014-12-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361890

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno