Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowe zasady użycia logo Powiatu i przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego

Powiat Gnieźnieński to miejsce, gdzie powstała Polska. Logotyp Powiatu Gniezno w pełni nawiązuje do tego faktu poprzez nowy subline, który funkcjonuje z naszym logo.

Należy pamiętać, że Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2013r. logo Powiatu jest już oficjalnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Tym samym posługiwanie się nim bez uzyskania odpowiedniej licencji jest zabronione.

Podmioty, które w swojej działalności zamierzają posługiwać się logotypem Powiatu Gniezno zobowiązane są do złożenia w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie „Wniosku o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno”. Rozpoznanie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa.

Zmianie uległ również sposób przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, a w szczególności: konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, zawody sportowe, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, akcje charytatywne i inicjatywy społeczne, jak również publikacje (monografie, albumy, itp.) i materiały filmowe służące wykonywaniu zadań Powiatu oraz realizacji celów ujętych w dokumentach strategicznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Patronat Starosty Gnieźnieńskiego przyznawany jest na wniosek głównego organizatora danego przedsięwzięcia. Wniosek o objęcie patronatem powinien być złożony na co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, organizator przedsięwzięcia jest informowany pisemnie w terminie 14 dni od daty złożenia Wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące licencji na użycie logo Powiatu Gniezno, przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego oraz użycia logo Konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” znajdują się na stronie www.powiat-gniezno.pl w zakładce „Patronat i Logo”.
2014-11-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21394751

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno