Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 19 maja 2005 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu:
  • roczne sprawozdanie PUP i plan na 2005r.
  • roczne sprawozdanie GARG za 2004r.
 8. Sprawozdanie PCPR za rok 2004 i plan na 2005r.
 9. Inf. Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie o przebiegu kampanii ziemniaczanej za rok 2004. Aktualna sytuacja w procesie przekształceń przedsiębiorstwa.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/201/2005 z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży na okres od dnia 11 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/189/2005 z dnia 28.02.2005r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/67/2003r. dotyczącej budowy drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo;
  • w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: przyjęcia misji, wizji oraz celów strategicznych rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2006-2013;
  • w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok;
  • w sprawie: odwołania Haliny Reszelskiej z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie;
  • w sprawie: zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 14. Przewodniczący
  Rady Powiatu
  Jerzy Nadoliński  2005-05-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372454

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno