Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Jak i skąd pozyskać pieniądze unijne? Zapytaj w PIFE !

Grzegorz Potrzebowski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odwiedził w dniu 25 sierpnia br. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Wizyta odbyła się przy okazji kolejnego spotkania partnerów Gnieźnieńskiego Ośrodka Subregionalnego poświęconego konsultacjom propozycji projektów w ramach OSI.

Dyrektor Grzegorz Potrzebowski przyjrzał się pomieszczeniom Punktu, zlokalizowanym w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. pod względem przyszłej działalności Punktu w okresie 2014-2020. Aktualnie trwa proces oceny poszczególnych ofert na prowadzenie lokalnych Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich w całej Wielkopolsce. Ofertę na prowadzenie Punktu w Gnieźnie złożyło również Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Przypomnijmy, Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Gnieźnie (PI WRPO) powstał w dniu 8 lutego 2008 r. W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego momentu zmieniła się nazwa jednostki na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i rozszerzył się zakres działalności informacyjno-promocyjnej. PI FE od samego początku działał w strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Siedziba PIFE znajduje się w zasobach GARG sp. z o.o. przy ulicy Rynek 10/1.

W okresie od 8 lutego 2008 roku do 30 czerwca 2014 r. gnieźnieński Punkt Informacyjny udzielił 7269 konsultacji, pracownicy informowali również poza siedzibą Punktu podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych (49 MPI) a także podczas różnorodnych imprez zewnętrznych. Dodatkowo konsultantki gnieźnieńskiego PI FE wykazywały dużą aktywność w zakresie prowadzenia lekcji europejskich w szkołach i placówkach oświatowych. W samym roku 2013 w lekcjach europejskich z udziałem konsultantek PI FE w Gnieźnie uczestniczyło 491 uczniów. Należy nadmienić, że pionierski scenariusz zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych opracowany przez PI FE Gniezno został, od roku 2009 wdrożony w całym województwie wielkopolskim. Każdego roku w odpowiedzi na aktualne harmonogramy konkursowe konsultantki organizowały spotkania informacyjne oraz szkolenia zarówno dla beneficjentów FE, jak i dla potencjalnych beneficjentów. Łączne, we wszystkich spotkaniach/szkoleniach wzięło udział 968 osób.

Dnia 1 kwietnia 2009r. zawarto aneks, na mocy którego Powiat Gnieźnieński kontynuował pracę Punktu Informacyjnego pod nazwą Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Umowa pomiędzy instytucją Zarządzającą WRPO a Powiatem Gnieźnieńskim wygasła dnia 30 czerwca 2014r. Od dnia 1 lipca 2014r. by zapewnić mieszkańcom powiatu dostęp do informacji na temat funduszy europejskich Powiat Gnieźnieński nadal kontynuuje pracę Punkt Informacyjnego FE. W całości finansowany jest ze środków własnych z Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zawirowania wokół przyszłości PIFE w Gnieźnie powstały na początku bieżącego roku, kiedy Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w formie uchwały decyzję co do liczby, lokalizacji oraz procedury wyboru Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 – 2020. W wyniku podjętej uchwały Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie miał ulec likwidacji z końcem kwietnia 2014 roku. W odpowiedzi na liczne apele w sprawie pozostawienia punktu w Gnieźnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiedź dla powiatu gnieźnieńskiego okazała się pozytywna, i tym samym w kolejnych latach Gniezno będzie posiadało jeden z lokalnych PI FE. Decyzję o tym, kto będzie prowadził punkt w Gnieźnie w kolejnej perspektywie finansowej rozstrzygnie z najbliższych dniach samorząd województwa wielkopolskiego.

2014-08-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413307

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno