Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

NIK o nieprawidłowościach „Rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie”

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona najistotniejszym elementom Wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli...

, dotyczącego przygotowania i realizacji inwestycji „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie”.

W konferencji udział wzięli Alina Kujawska-Matanda – etatowy członek Zarządu Powiatu, Jacek Frąckowiak – dyrektor ZOZ, Aleksandra Piątkowska-Radom – skarbnik Powiatu oraz Łukasz Scheffs – doradca starosty.

Na konferencji zaprezentowano wstępne wnioski wypływające z kontroli NIK a przekazane osobno Starostwu Powiatowemu oraz Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej. W imieniu Starostwa Powiatowego głos zabrała Alina Kujawska-Matanda, etatowy członek Zarządu. Dyrektor A. Kujawska-Matanda odniosła się do kwestii kontroli i oceny działalności ZOZ jaką prowadziło Starostwo Powiatowe, a tym samym kwestii realizowania inwestycji jaką była rozbudowa szpitala. Do wystąpienia pokontrolnego dotyczącego ZOZ w Gnieźnie odniósł się z kolei dyrektor placówki Jacek Frąckowiak. Dyrektor J. Frąckowiak mówił nie tylko o pierworodnym grzechu przy planowaniu i projektowaniu samej inwestycji, ale wskazał również na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli związane z odpowiednim zabezpieczeniem budowy. Dyrektor wspomniał również o wątpliwościach związanych z ewentualnym naruszeniem przepisów Prawo zamówień publicznych. W trakcie konferencji głos zabrała także Aleksandra Piątkowska-Radom. Skarbnik Powiatu, która podtrzymała opinię dotyczącą złożonej sytuacji finansowej Powiatu i braku możliwości zabezpieczenia w pełni realizacji rozbudowy, czego na pewnym etapie inwestycji oczekiwał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zestawienie dotyczące wystąpień pokontrolnych NIK, które były przedmiotem konferencji, znajduje się poniżej w załączniku.

Pliki do pobrania

2014-08-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386537

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno