Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013

Rozpoczęły się prace mające na celu przygotowanie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013 z uwzględnieniem m. in. możliwości wykorzystania strukturalnych środków pomocowych oraz wynikającego ze strategii Planu Rozwoju Lokalnego na w/w okres.Strategia to niezwykle ważny dokument dla samorządu, który określa co i za pomocą jakich środków ma zostać osiągnięte. Opracowanie strategii to jednak długa i mozolna praca. Warunkiem osiągnięcia sukcesu dobrze przygotowanej strategii jest współudział wszystkich, których ma ona dotyczyć. Ma ona przynieść korzyść nie tylko urzędowi i jego pracownikom, ale przede wszystkim mieszkańcom.

Bardzo ważnym czynnikiem jest stworzenie tego dokumentu ponad wszelkimi podziałami politycznymi w dłuższym horyzoncie czasu.

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego we wrześniu 2000 roku na okres 5 lat. Dzięki niej udało się zrealizować wiele zadań m.in. takich jak: powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, budowa hali sportowej przy II LO w Gnieźnie, rozpoczęcie budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, utworzenie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., powstanie Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski", budowa punktu widokowego w Dusznie (gm. Trzemeszno), utworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, utworzenie i finansowanie do dziś Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej (przy GARG sp. z o.o.), współorganizacja konkursu gospodarczego "Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego", podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi - z Niemiec i Włoch, budowa i modernizacja wielu dróg powiatowych, a także udział w wielu targach turystycznych, wydanie informatorów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz poszukujących pracy, stworzenie mapy numerycznej dla powiatu, realizacja kilku projektów z zakresu profilaktyki zdrowia (m.in. mammografia, rak gruczołu krokowego), i wiele innych działań.

Za przygotowanie strategicznego dokumentu dla powiatu gnieźnieńskiego odpowiedzialna jest Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Wybór firmy realizującej to zadanie nastąpił zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Pierwszym krokiem w procesie pracy nad strategią jest kompleksowa analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy. Obecnie jest opracowywany raport o stanie powiatu gnieźnieńskiego. Dokonana analiza powinna pozwolić odnaleźć te dziedziny, których rozwój jest najbardziej pilny.

Każdy samorząd posiada pewne walory - atuty, których nie posiadają inni i właśnie te atuty ma za zadanie odnaleźć, razem z mieszkańcami i pracownikami urzędu, zespół specjalistów zajmujących się opracowaniem strategii. Potencjalnych możliwości jest wiele, ale najtrudniejszym zadaniem jest ich odnalezienie i zdecydowanie czy są w stanie zagwarantować rozwój w dłuższej perspektywie czasu.

Dokonana analiza wskaże również słabe strony naszego powiatu. Całą swoją wiedzą i umiejętnościami powinniśmy jednak dążyć do eliminacji słabych stron i poprawienia sytuacji w danej dziedzinie.

Reasumując, żaden samorząd nie może być jednocześnie najlepszy dla turystyki, osadnictwa, handlu czy przemysłu. Tak jak ludzie są wyspecjalizowani w określonej dziedzinie, tak samo i nasz powiat powinien położyć nacisk na dziedzinę, dzięki której będzie mógł się rozwijać wraz ze swoimi mieszkańcami. Decyzja, co do wyboru określonego kierunku jest trudna i ryzykowna, ale warto takie wyzwania podejmować, i co ważniejsze konsekwentnie je realizować.

Mam nadzieję, ze wspólnie przy Państwa pomocy uda nam się precyzyjnie określić kierunki działania samorządu powiatowego na kilka najbliższych lat. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się wskazać obszary działalności samorządu powiatu gnieźnieńskiego zapewniające jak największe korzyści i spełnienie Państwa oczekiwań./-/ Jacek Kowalski
Starosta Gnieźnieński


2005-04-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352109

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno