Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres trzech lat, stanowisk w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na cele ubezpieczeniowe i pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat, stanowisk w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe i pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe, położonych w siedzibie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 1220/2014 z dnia 02 lipca2014 r., stanowiących:
 1. Stanowisko nr 1 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 2 i stanowiska nr 3.
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 1 wynosi 59, 58 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
 2. Stanowisko nr 2 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 3.
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 2 wynosi 86,65 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
 3. Stanowisko nr 3 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 .
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 3 wynosi 173,31 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
 4. Pomieszczenie o powierzchni 14,86 m2 – stanowisko handlowe z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko wynosi 32,49 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 5 złotych. Licytacji podlega odrębnie każde stanowisko. Numeracja stanowisk według kolejności od wejścia do pomieszczenia w holu budynku.
Do ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu wysokości czynszu, najemca będzie zobowiązany ponosić koszty związane z dostarczeniem mediów.
Czynsz z tytułu najmu płatny jest miesięcznie.
Czynsz będzie aktualizowany corocznie od 1 stycznia do kwoty określonej na dany rok w uchwale Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Umowa najmu zostanie zawarta na okres do trzech lat z możliwością wypowiedzenia za 3- miesięcznym okresem, ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego okresu wypowiedzenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wyjściowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.08. 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie (sala nr 1.40 ).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w okresie od dnia 29.07.2014r. do 27.08.2014r.

Dodatkowe informacje na temat w/w lokali użytkowych można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 19 w godz. od 730 do 1530 u Pana Romana Nowickiego.

2014-07-29
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21448842

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno