O współpracy ponad podziałami

Współpraca pomiędzy radami powiatów Gnieźnieńskiego oraz Teltow-Fläming była głównym tematem wizyty delegacji Powiatu Gnieźnieńskiego u niemieckiego partnera w dniach 15-16 kwietnia br.


Delegację polską tworzyli: Jerzy Nadoliński - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Zdzisław Kujawa - Przewodniczący klubu radnych SLD, Krzysztof Ostrowski - Przewodniczący klubu radnych Ziemi Gnieźnieńskiej, Bolesław Dziel - przewodniczący klubu radnych PSL oraz Jacek Kowalski - Starosta Gnieźnieński.

Podczas spotkania ze stroną niemiecką omawiana była problematyka samorządowa na szczeblu powiatu, zakres i kompetencje obu rad oraz kwestie związane z możliwością wzajemnej współpracy. Delegacja polska miała ponadto możliwość spotkania z burmistrzami miast Jüterbog oraz Ludwigsfelde i porozmawiania na temat wzajemnych relacji i podziału zadań pomiędzy powiatem a poszczególnymi gminami na przykładzie Powiatu Teltow-Fläming.

Prawdopodobnie we wrześniu br. z rewizytą do Powiatu Gnieźnieńskiego przyjedzie delegacja niemiecka w przedstawicielami tamtejszej rady.


Agnieszka Rzempała - Chmielewska