Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Partnerstwo na rzecz nowoczesnego szkolnictwa zawodowego

29 maja w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego: Wicestarosta Gnieźnieński Robert Andrzejewski oraz Członek Zarządu Powiatu Alina Kujawska-Matanda podpisali umowę partnerską ...

w celu realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci Centrów Branżowych Wielkopolski”, której sygnatariuszami były największe miasta i powiaty Wielkopolski.

Partnerstwo związane przez: Miasto Poznań, Miasto Konin, Miasto Leszno, Miasto Kalisz, Powiat Gnieźnieński, Powiat Pilski oraz Powiat Ostrowski, przewiduje działania, które mogłyby być współfinansowane w ramach WRPO 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem partnerstwa jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Partnerstwo ma wpływać pozytywnie na rozwój systemu kształcenia ustawicznego za sprawą utworzenia wysoko wyspecjalizowanych branż przy istniejących centrach kształcenia praktycznego. Funkcjonujące formy kształcenia zostaną zachowane. Stworzony zostanie system współpracy ze szkołami, z pracodawcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Jak zauważa Wicestarosta Robert Andrzejewski jest to inicjatywa wieloletnia, której efektem mają być wyspecjalizowane placówki, zdolne do efektywnego szkolenia pracowników zgodnie z najnowocześniejszą technologią i aktualnymi potrzebami rynku.

Starosta Dariusz Pilak dodał, że Powiat Gnieźnieński bardzo aktywnie wspiera szkolnictwo zawodowe na naszym terenie. Na lata 2014-2016 w budżecie samorządu zabezpieczono przeszło 500 tys . zł. z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

Liderem projektu będzie Urząd Miasta Poznania


2014-06-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21366822

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno