Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 31 marca 2005 r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Gnieźnieńskim:
  • roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Policji,
  • roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
  • informacja Prokuratury Rejonowej,
  • informacja SANEPIDU.
 8. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2004 r.
  • podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2004 roku.
 9. Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do przeprowadzenia matury 2005 - informacja o przebiegu i wynikach próbnej matury - dyrektorzy szkół.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego ustanowionego uchwałą nr XXXV/196/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 31 sierpnia 2001 r., zmienionego uchwałą nr IV/25/2003 z dnia 27 lutego 2003r. i uchwalenia jego tekstu jednolitego;
  • w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/120/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/188/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. dotyczącej zmiany uchwały nr XIII/97/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
  • w sprawie: likwidacji środka specjalnego i utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy zbiegu ulic Słowackiego - Roosevelta stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.


2005-03-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21444835

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno