Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat uczcił 74. rocznicę zbrodni katyńskiej

Tradycyjnie 13 kwietnia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Starostwo Powiatowe zorganizowało uroczystość uczczenia pamięci zamordowanych w Twerze przez NKWD policjantów II RP z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Oddanie hołdu pomordowanym policjantom rozpoczęła Msza święta się w Kościele Garnizonowym podczas której modlono się w intencji Polaków zamordowanych we wszystkich miejscach sowieckiej kaźni. Po nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. płk. Piotr Gibasiewicz, uroczystym przemarszem ulicami miasta udano się do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa pod obelisk upamiętniający poległych 74 lata temu policjantów powiatu gnieźnieńskiego.

Kolumnę prowadził funkcjonariusz policji na motorze, za nimi orkiestra dęta, Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Powidza, poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy obchodów.

W uroczystościach udział wzięli: gnieźnieńscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska, służby więziennej, straży pożarnej, szkół, harcerze, kombatanci, rodziny zamordowanych policjantów i mieszkańcy Gniezna.
Przy obelisku okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który mówił między innymi:

Pomimo uczuć żalu, smutku i bólu, które towarzyszą nam dziś, kiedy mówimy o Katyniu, pamiętajmy, że żyjąc we współczesnej Europie – która jest naszym wspólnym domem - musimy dążyć do pokoju i prawdy. Wyjaśniajmy i tłumaczmy. Nauczajmy o poszanowaniu godności, prawach innych kultur do odrębności. Dostrzegajmy drugiego człowieka i respektujmy jego prawa.

Dzisiaj po 74 latach od zbrodni katyńskiej, żyjąc w wolnym kraju, możemy godnie uczcić poległych za naszą wolność Polaków. Oddając im cześć i dziękując za ich ofiarę musimy uświadomić sobie, po pierwsze - jak wielkim szczęściem jest żyć w bezpiecznej i wolnej od obcych wpływów Polsce, ale i jak wielkim wyzwaniem jest pielęgnować w duchu patriotyzmu i wzajemnego szacunku daną nam niepodległość oraz budowane przez lata dobre relacje z naszymi europejskimi sąsiadami.

Ofiara poniesiona w 1940 roku przez polskich oficerów, profesorów, ludzi kultury i sztuki - przez polskie społeczeństwo, nie jest ofiarą daremną. Pamiętamy i będziemy pamiętać. Przekazujmy tę pamięć kolejnym pokoleniom, pielęgnujmy historię o katyńskim lesie, o zbiorowych mogiłach, o trudnych i bohaterskich kolejach człowieczego losu.

Następnie mjr Grzegorz Schmidt odczytał Apel Poległych, a Kompania Honorowa WP z Powidza oddała salwę honorową. Uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. Oddanie hołdu pomordowanym zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.


2014-04-14
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376279

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno