Polak - Węgier dwa bratanki

"Przyjazna ciepła atmosfera, gościnność, a przede wszystkim polskie jedzenie"- tak na pytanie co najbardziej podoba się w Polsce odpowiadała młodzież z Węgier zaproszona przez uczniów i dyrekcję II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Z dużym uznaniem węgierska młodzież wypowiadała się również o budynku szkoły oraz na temat sali gimnastycznej.


Z młodymi Węgrami spotkał się Starosta Jacek Kowalski, który przedstawił młodzieży w kilku słowach walory historyczno-turystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego oraz zadania realizowane przez samorząd powiatowy. Starosta wręczył ponadto wszystkim węgierskim uczniom zestawy upominków promocyjnych oraz anglojęzyczne foldery o powiecie.

Trzydziestoosobowa grupa węgierskiej młodzieży przyjechała na wymianę do Gniezna w dniach od 14 do 19 marca. Było to pierwsze spotkanie młodzieży z Estergom i Gniezna. Większość czasu młodzi Węgrzy spędzili w domach swoich polskich kolegów. Ciekawym doświadczeniem był również udział młodzieży z Estergom w zajęciach szkolnych. W programie znalazły się ponadto wycieczki po Gnieźnie i do Poznania oraz wspólne zajęcia integracyjne. Ciekawą formą wspólnie spędzonego czasu wolnego był rajd pieszy do Cielimowa zakończony ogniskiem przy Wigwamie oraz udział w zabawach sportowych z okazji dnia wiosny zorganizowanego w II LO. Młodzież podczas całego okresu wymiany porozumiewała się ze sobą w języku angielskim.

Szkoła im. Św. Stefana z Estergom jest już trzecią szkołą, z którą II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie podjęło współpracę. Od kilku lat liceum współpracuje z podobnymi sobie placówkami z Kaiser Lautern z Niemiec oraz z Roskilde z Danii.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska